Hosting

Server VPS

0 đ/tháng
>50 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
CPU 
RAM

IP

Cpanel, Direct Admin, Plesk

Big 3+

800,000 đ/tháng
20 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
15 Email
5 Database

3 Domain

Không giới hạn Domain alias

Big 2+

600,000 đ/tháng
15 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
10 Email
3 Database

Domain

Không giới hạn Domain alias

Big 1+

400,000 đ/tháng
10 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
10 Email
3 Database

3 Domain

Không giới hạn Domain alias

Big

200,000 đ/tháng
5GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
10 Email
3 Database

3 Domain

Không giới hạn Domain alias

Doanh nghiệp Plus

120,000 đ/tháng
2GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Email
2 Database

2 Domain

không giới hạn Domain alias

Doanh nghiệp

60,000 đ/tháng
1.5GB Dung lượng
50GB Không giới hạn
1 Email
1 Database

1 Domain

15 Domain alias

Cá nhân

50,000 đ/tháng
1GB Dung lượng
50GB Băng thông
1 Email
1 Database

1 Domain

10 Domain alias