Giải pháp phần mềm tạo bộ khóa học offline, kích hoạt bằng key

Wecode cung cấp Giải pháp phần mềm tạo bộ khóa học offline, kích hoạt bằng key, quản trị đơn giản, dễ dàng. Phần mềm dung lượng siêu nhẹ.

 

Các chức năng chính của phần mềm:

1. Mã hóa video

Các video sẽ không thể mở trực tiếp, giúp bảo mật nội dung số của bạn, khi người dùng chưa có đăng ký với bạn.

 

2. Nhập Key để sử dụng.

Để kích hoạt sử dụng phần mềm người dùng cần nhận được key từ tác giả, quản trị viên

 

3. Xem offline bất cứ lúc nào bạn cần.

Không cần kết nối mạng, vì mọi tài nguyên đã nằm trong máy tính của bạn.

 
 

4. Hỗ trợ windows 10, windows 8 và windows 7.

 

5. Quản trị viên dễ dạng tạo nhiều bộ video và cấp key cho người dung với từng bộ riêng biệt.

 

Vui lòng liên hệ Wecode để được hợp tác phân phối các sản phẩm số, khóa học của riêng bạn. Xin trân thành cảm ơn!